THE AUCTION CATALOGUE

Below you will find the catalogue index with links to the text and photos.

Below you will also find a list of the symbols and abbreviations which are used in the catalogue as well as our conditions of sale.

Please send bids by fax (+46-8108361), ordinary mail or by e-mail info@novastamps.com

The prices stated in the right hand columns are reserve prices in Swedish currency SEK. Bids below these prices cannot be accepted!

Back to our home page.


AUKTIONSKATALOGEN

Nedan finns katalogens innehållsförteckning med länkar till texter och med bilder på alla lösa frimärken samt de bättre försändelserna. Bilderna motsvarar dem i den tryckta katalogen..

Nedan finns även en lista över de tecken och förkortningar som används i katalogen samt våra auktionsvillkor.

Var god sänd anbud till auktionen per fax (08-108361), post eller per e-mail info@novastamps.com

Bokstaven sist i beskrivningen avser länsbokstav. De priser som anges i den högra kolumnen är minimi-priser i Svenska kronor SEK. Anbud under dessa priser kan ej accepteras!

Åter till vår hemsida.

A125-omslag.jpg

Välkommen till en välmatad och trevlig auktion som genomförs i Huskvarna i samband med den årliga Frivy-mässan. Vi kan denna gång erbjuda ett mycket bra material med massor av vackra och sällsynta stämplar från olika områden, speciellt på ringtyp och Oscar II. Östergötland och AC-län är de geografiska områden som är bäst representerade. Vidare finns många intressanta försändelser, inte minst Postanstalten, där en fin samling uppdelas.

Men, vi måste denna gång speciellt framhäva det stora antalet riktigt bra samlingar och partier. Vi har också allt material med oss på visningarna i Umeå och Kristianstad samt förstås till Huskvarna, så passa på att kombinera med ett besök på respektive evenemang.

Välkommen på visningarna och auktionen eller med skriftliga anbud.

Göran Heijtz

TIDSPLAN / TIME-SCHEDULE

SÖNDAGEN 2010-09-26

I HUSKVARNA FOLKETS PARK
OBS: Vi använder oss av den amerikanska snabbauktionsmetoden, där endast de objekt någon i auktionslokalen vill bjuda på, tas upp.

Kl 12.00 Objekt nr/Lot numbers 1-470

Tidigast/Not before Kl 12.30 Objekt nr/Lot numbers 471-1090

Tidigast/Not before Kl 13.00 Objekt nr/Lot numbers 1091-1773

Tidigast/Not before Kl 13.30 Objekt nr/Lot numbers 1774-1960

Tidigast/Not before Kl 14.00 Objekt nr/Lot numbers 1961-3558

SLUT/END Kl 15.00-17.00 beroende på intresse

 

VISNING/VIEWING

SAMTLIGA objekt medtages till alla visningarna!

I OBBOLA (Umeå). Lördag 11/9 kl 9-15 i samband med den regionala träffen.

 

I KRISTIANSTAD. Fredag 17/9 kl 11-19, Lördag 18/9 kl 10-17, Söndag 19/9 kl 10-15 på den nationella frimärksutställningen Skåneland 2010.

 

I STOCKHOLM. Torsdag 23/9 och Fredag 24/9 kl 11-18 samt Lördag 25/9 kl 12-15 i våra lokaler på Rådmansgatan 22, 4 trappor.

 

I HUSKVARNA, Söndag 26/9 från kl 10, i Folkets Park, i auktionslokalen 1 trappa upp, även under auktionen.

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING - CATALOGUE INDEX - INHALTSVERZEICHNIS

FÖRKLARINGAR

ERKLÄRUNGEN

DEFINITIONS

LYX

lyxstämpel

Luxus-Stempel

perfect postmark

PR

praktstämpel

Kabinett-Stempel

superb postmark

RV

rättvänd

gerade

upright

OMV

omvänd

kopfstehend

inverted

SV

sidvänd

seitwärts

sideways

KT

kort tand

kurzer Zahn

short perf

KTT

korta tänder

kürze Zähne

short perfs

KHT

kort hörntand

kurzer Eckzahn

short corner perf

FT

felande tand

fehlender Zahn

missing perf

BHT

bruten hörntand

gebrochener Eckzahn

broken corner perf

VHT

vikt hörntand

gebogener Eckzahn

bent corner perf

TFL

tunn fläck

dünne Stelle

thin spot

GMSL

genomslag sv stämpel

Stempel-Durchschlag

hole by postmark

DEF

defekt märke

fehlerhafte Marke

defective stamp

STPL

stämpel, stämplat

Stempel, gebraucht

postmark, used

N10-3

ex: Normalstämpel 10 typ 3

"Normal-Stempel" Nr-Type

"Normal-cancellation" number-type

TJ

Tjänstemärke

Dienstmarke

Official stamp

L

Lösenmärke

Portomarke

Postage due

riss/reva

Riss

tear

veck

Bug

crease

( )

(bokstäver syns ej)

(Buchstaben nicht dabei)

(letters not present)

( )

antal, inom parentes

Anzahl, in Klammern

quantity, within brackets

BR

brev

Brief

cover

IH

brevinnehåll

Briefinhalt

cover contents

VYK

vykort

Bildpostkarte

picture postcard

VY

motiv från stämpelorten

Bild vom Stempelort

view from the postmark-town

bKe,Fk,kB

helsaker

Ganzsachen

postal stationery

A,B,C,D,E,F,G,H,HÖ,I, K,L,M,N,O,P,R,S,T,U, W,X,Y,Z,AC,BD.

länsbeteckningar i slutet av beskrivningarna

Bezirks-Bezeichnungen am Ende der Beschreibungen

county designations at the end of the descriptions

F

Facit (Postal) (Special)

Facit-Katalog

Facit catalogue

CONDITIONS OF SALE

All prices stated are reserve prices in Swedish currency SEK, bids below the reserve prices cannot be accepted.

Lots are sold to the highest bidder at one advance above the second highest bid. In case of only one bid the lot will be sold at the reserve price.

A 20% buyer's premium will be added to the "Hammer Price" as well as postage and insurance costs. We use the VAT margin scheme.

Foreign buyers will receive proforma invoices.

NO PAYMENTS BY CREDIT CARD:
Due to changes in the bank system, payment by credit card is no longer possible, but instead we can accept payment through PAYPAL. The cost for this is 5% of the total amount (fee charged by PayPal).

 

HÖJNINGAR - STEIGERUNGEN - ADVANCES

-> 100:- 5:-

100:- - 500:- 10:-

500:- - 1000:- 50:-

1000:- - 5000:- 100:-

5000:- - 10000:- 200:-

10000:- - 20000:- 500:-

20000:- -> 1000:-

 

AUKTIONSVILLKOR

Auktionen är offentlig och hålls i eget namn för inlämnares och egen räkning. Angivna priser är minimipriser i Svenska kronor SEK, underbud godtages ej.

Objekten säljes till högstbjudande för näst högsta bud + en fast höjning. Finns endast ett bud säljes objektet till minimipris. Vid lika bud gäller det först inkomna.

Vid auktionen tillämpas fasta höjningar enligt nedan.

På auktionspriset tillkommer 20% i provision. Vi tillämpar Vinstmarginalmoms-systemet (VMB). Vid postbefordran tillkommer porto och försäkringsavgift.

Avgivet bud är bindande och innebär godkännande av auktionsvillkoren. Vid bud för annans räkning ansvarar budgivaren för att auktionsvillkoren följes, som vore det eget bud. Auktionären äger rätt att återuppta budgivning vid missförstånd.

Likvid skall erläggas inom 10 dagar från fakturadatum om annat ej överenskommits. Vid senare betalning debiteras ränta med 2% per månad samt kravavgift 50:- . Utländska kunder erhåller normalt förhandsfaktura.

Äganderätten till inropat objekt övergår inte på köparen förrän full likvid inklusive provisioner och kostnader erlagts. Om full likvid ej erlagts inom 30 dagar äger NOVA rätt att häva köpet och att erhålla ersättning för utebliven säljar- och köparprovision.

Eventuell reklamation mot inköpt objekt skall meddelas NOVA inom skälig tid efter leverans. Såsom skälig tid räknas normalt två veckor. Reklamationer av samlingar och partier beaktas endast om objektet väsentligt avviker från katalogbeskrivningen.

Skiljenämnd utsedd av SFF och Handlarförbundet kan vid tvist anlitas för att erhålla en neutral uppfattning och medling. I övrigt gäller svensk lag.

Back to our home page.

Åter till vår hemsida.